Okna okucia

W produkcji stosujemy okucia obwodowe systemu ROMB

Jest to system okuć do okien i drzwi balkonowych. Zapewnia on komfortową i bezpieczną obsługę okien rozwierno-uchylnych, rozwieranych i uchylnych. w zależności od konfiguracji okna te mogą być jednoskrzydłowe, wieloskrzydłowe, ze słupkiem stałym lub słupkiem ruchomym.

 Ogólna charakterystyka:

 Zespoły okucia zamocowane na obwodzie skrzydła i ościeżnicy okna lub drzwi balkonowych w zależności od pełnionej funkcji pozwalają na:


Rozwieranie lub uchylanie tego samego skrzydła okna lub drzwi balkonowych ( okucia rozwierano – uchylne )

  • Rozwieranie ( okucia rozwierane)

  • Uchylanie ( okucia uchylne )

Skrzydła rozwierano – uchylne umożliwiają wietrzenie powierzchni w najkorzystniejszej dla użytkownika formie, gdyż skrzydło w pozycji rozwartej umożliwia szybkie przewietrzenie pomieszczenia, a w pozycji uchylonej służy do wietrzenia ciągłego

Okucia rozwierano – uchylne z rozwieranymi w oknach dwudzielnych umożliwiają uzyskanie funkcji uchylania lub rozwierania w jednym skrzydle i tylko rozwierania w drugim skrzydle.

Podstawowe funkcje okucia mogą być znacząco rozbudowane dzięki zastosowaniu dodatkowych elementów wyposażenia. Przykładem tego może być:

mikrowentylacja

stopniowanie uchyłu

blokowanie błędnego położenia klamki

 

 

   Strona główna Do pobrania Kontakt
© Copyright 2013 | Okna Amati            System AviCMS            realizacja : avigraf.pl